Tag Archives: 马骤停时

马骤停时

     在我的那篇深情款款(实则牙酸兮兮)的博文《等》里,我引用了洁尘的一段话: “一个认为人生的最明智的态度是等待,而不是寻找的人,是有着一种在人们常识范围之外的震憾力的;人们熟悉这样一个道理:对于马来说,奔跑是应该的,跑得又快又久是值得赞许的,但是,再没有什么比那骤然站住更显马的力量的。如果把这个道理真正地延伸出去,而不仅仅拘泥字面意义的话,是可以用来理解他的。”            我的同学小马,工科出身,现在酷爱养马和骑马,他认真读了这句话,提出了不同的意见: “不好意思,马在狂奔骤停时,因为全部力量骤然压在前腿上,是很容易受伤的,所以爱马的人是绝对忌讳这么干的!供参考。”   仔细想想,洁尘的文字比喻很恰当,但小马从另一个角度也说得很对,我突然就得出一个结论,所谓的文学,实际上是经不起自然科学的推敲的,文人们在发幽情抒酸怀的时候,是要犯一些和自然规律不相契合的错误的,不过,这恰恰是文学的魅力吧。   昨天是教师节,在网上看到一则请假条,觉得爆好,特喜欢,摘录如下:       敬爱的老师:        昨夜雨急风骤,风云异色,天气突变。        因吾尚在梦中,猝不及防,不幸受凉!        鸡鸣之时,吾方发现,不想为时已晚矣!        病毒入肌体,吾痛苦万分!        亦悔昨夜临睡之际,不听室友之劝,多加棉被一条,以至此晨之窘境。        吾痛,吾悔!无他,惟恸哭尔!室友无不为之动容!        本想学业之成就为吾一生之追求!又怎可为逃避病痛而荒辍学业乎!遂释然而往校。但行至半途,冷风迎面吹,痛楚再袭人。吾泪、涕俱下,已到生不如死之境,哪得力气再往之。不得已,而借友人之臂,返之!        由此上述,为吾未到校之缘由。        吾师应懂,吾未到校,乃吾迫不得已之。        非不为也,而不能也。        吾亦懂,吾未到校,吾师失一佳徒之痛苦。        无吾,汝课索然无味哉!  … Continue reading

Posted in 未分类 | Tagged | 9 Comments